Wat is de Dutch Bouncer Federation?

DBF

De DBF is DE belangenvereniging voor én dóór (oud)horecaportiers.

Het beroep van horecaportier is een bijzonder beroep met specifieke problemen en uitdagingen. Doordat dit zó specifiek is en niet te vergelijken is met andere takken van beveiliging is de DBF opgericht om horecaportiers te ondersteunen met juridisch advies, een vraagbaak te zijn over operationele uitdagingen maar ook een plaats om (vervelende) ervaringen te delen en met gelijkgestemden een borrel te kunnen drinken.

DBF

Ons verhaal

In 2016 waren een 5-tal portiers lid van een internationale facebookpagina voor horecaportiers. Al pratende kwamen zij tot de conclusie dat dit in Nederland ontbrak. Gezamenlijk hebben zij een Nederlandse facebookpagina opgericht om iets voor de grote groep horecaportiers te kunnen doen, het begin van de huidige DBF.

Door het vaak eenzame karakter van het deurwerk hebben de oprichters van de DBF vanaf dag 1 gestuurd op broederschap en het helpen van elkaar.             
Een horecaportier maakt bovengemiddeld veel agressie en bedreiging mee wat door buitenstaanders niet altijd begrepen wordt. Binnen de DBF vindt men gelijkgestemden waardoor er ruimte is om stoom af te blazen en gehoord te worden.

Sinds de oprichting is de DBF gegroeid naar een actieve vereniging met meer dan 850 leden waarvan ook enkele over de landsgrenzen, onder andere in Duitsland, België en de Verenigde Staten. In al deze landen zien we soortgelijke belangenverenigingen ontstaan waarbij er aandacht is voor de bijzondere positie van de horecaportier. Hoewel we geen (in)directe samenwerking met de buitenlandse Bouncer Federations hebben dragen wij hen wel een warm hart toe.

Het huidige bestuur bestaat uit 4 van de 5 oprichters, aangevuld met een 5-tal leden die zich elk met hun eigen aandachtsgebied bezig houden. Met dit negenkoppige bestuur gaan wij er vanuit dat we de belangen van de horecaportiers op een goede wijze kunnen verdedigen en voor de nodige ontspanning kunnen zorgen.

In het bijzonder willen we graag nog even de aandacht vestigen op een bestuurslid in memoriam; Joep Kusters.
Vanaf dag 1 is hij aangesloten geweest bij de DBF en heeft op een onnavolgbare wijze het ledenbeheer uitgevoerd. Het ledenbeheer heeft hij tot op het laatste moment uitgevoerd. Mede door zijn inspanning is de DBF gegroeid tot de plaats waar we nu staan! 

DBF

Onze leden

Omdat we zelf aan de deur (hebben ge)staan zijn we bekend en bereikbaar voor onze leden.
Ook wanneer er iets speelt wat enorm heftig is, maar totaal niet werkgerelateerd staan we onze leden bij in raad en daad.

Vanuit de DBF is er ook een supportgroep voor de horecaportiers ontstaan; de Dutch Bouncer Support (klik). Dit is dé plek voor gezinsleden van portiers en andere personen die de horecaportiers steunen.

DBF

Onze missie

De positie van de horecaportier verbeteren, zowel maatschappelijk als juridisch. Als horecaportier sta je vooraan in escalerende situaties waarin men handelend optreden verwacht van een portier. Juridisch gezien genieten wij niet dezelfde bescherming als een hulpverlener terwijl wij de hulpverleners juist inroepen op het moment dat wij het niet meer aan kunnen. Totdat zij er zijn hebben wij letterlijk geen middelen om onze gasten, de horecatent en onszelf te verdedigen.

Afgelopen week is er vanuit het bestuur van de DBF een brief aan de minister van veiligheid en justitie verstuurd om aandacht te vragen voor onze bijzondere beroepsgroep. Gezien alle ontwikkelingen in de samenleving vinden wij het niet meer dan logisch dat ook wij, als portiers, erkend en gekend worden in de bijzondere bescherming van hulpverleners. 

Ook maatschappelijk worden wij niet altijd voor "vol" aangezien. We zijn allang niet meer dat sportschooltype wat niet kan praten en alleen wil vechten. Wanneer wij met agressie te maken krijgen en hier letsel en/of inkomstenderving aan over houden moeten we niet klagen omdat dat "bij ons werk" hoort...